Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia, jego przedmiot oraz minimalną sumę gwarancyjną wynoszącą 50 000 euro została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Jeżeli zarządca wykonuje swoją pracę przy pomocy osób trzecich, które działają pod jego nadzorem, ich działania również podlegają ochronie.