Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw.

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z towarzystwem, które wcześniej podpisało z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat – w 2018 r. Są to:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Od jakich zdarzeń chroni obowiązkowe ubezpieczenie upraw?

Ubezpieczenie chroni Twoje uprawy między innymi od szkód wywołanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Kary za brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia upraw

Brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.Kary nie mogą być stosowane wobec rolników w przypadku gdy ten nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu otrzymania pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Jakie korzyści płyną z zakupu polisy na uprawy?

  • chronisz swoje uprawy np. od gradu, powodzi, suszy, przymrozków wiosennych czy ujemnych skutków przezimowania
  • spełniasz swój ustawowy obowiązek
  • płacisz tylko część składki, resztę dopłaca budżet państwa