Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

Ochrona prawna

Ochrona prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni nas przed sporami prawnymi i kosztami, które możemy w związku z nimi ponieść. Podobnie jak w ubezpieczeniu OC, przedmiot ubezpieczenia dotyczy naszego majątku.

Wybierając Ochronę Prawną możemy ubezpieczyć się w wybranych dziedzinach: w komunikacji, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dzięki Ochronie Prawnej będziemy mogli pokryć koszty adwokata lub radcy prawnego. Możemy również liczyć na refundację kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, pracą biegłych a także tłumaczy.