Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia domu i mieszkania należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Na wstępie przydałoby się powiedzieć o tym jakie znaczenie dla nas ma własne mieszkanie/dom – że to realizacja marzeń mieć własne mieszkanie, azyl, miejsce w którym czujemy się dobrze, regenerujemy, spędzamy czas.

Polisa ubezpieczenia domu/majątku na ogólnych warunkach gwarantuje ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, które spowodują utratę nieruchomości, posiadanego mienia bądź częściową stratę majątku, która obniży standard życia (powodzie, które co roku nawiedzają Polskę, wichury, itp.)

Przedmiot ubezpieczenia

Myśląc o ubezpieczeniu budynku mieszkalnego (m.in. domu w budowie) należy wyodrębnić dwie płaszczyzny stanowiące przedmiot ubezpieczenia: mury wraz ze stałymi elementami oraz ruchomości domowe.

Pierwsze z nich to elementy znajdujące się w budynku lub na zewnątrz, które są stale przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp . Wielu klientów zastanawia się gdzie się ubezpieczyć i czemu służy ubezpieczenie murów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dochodzi do całkowitego pożaru domu. Z budynku nic nie zostało. Wypłata z ubezpieczenia stałych elementów zapewni nam wyremontowanie wnętrza domu, tj. wyposażenie instalacji wodno-kanalizacyjnej (umywalki, zlewy, krany, wanna), elektrycznej i grzewczej (piece, pompy ciepła, kuchnie elektryczne), gazowej (kuchnie i grzejniki gazowe), wentylacyjnej.

Problem w tym, że w takiej sytuacji nie mamy do czego ich przytwierdzić. Aby na nowo postawić dom potrzebujemy objąć ochroną mury(konstrukcja) budynku mieszkalnego. Pozwoli to nam na odtworzenie domu/mieszkania, który nie nadaje się do zamieszkania bądź też zakupu nowego mieszkania/domu.

Z kolei ruchomości domowe to nasza własność znajdująca się w mieszkaniu/domu, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste. Potocznie mówimy o domu i mieszkaniu, ale to są także inne nieruchomości, które obejmuje ubezpieczenie – budynki i pomieszczenia gospodarcze, dom w budowie, domek letniskowy, ogrodzenia, garaż, posągi, baseny, fontanny, altany ogrodowe.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki

Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje czy jego cenę, m.in.:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: pożar, huragan, powódź, upadek drzew, przepięcie.
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, przykłady: skradziony sprzęt elektroniczny, uszkodzone drzwi przy próbie włamania, starsza osoba wchodząc do mieszkania została zaatakowana i skradziono jej biżuterię, telefon… Odnośnik do słownika
  • Ubezpieczenie Ochrona szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, przykład: dziecko zbiło lustro, przez okno w nocy został wrzucony kamień
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, np. Zalanie sąsiada, nasz pies pogryzł kogoś na spacerze
  • Zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, przykład: Złamana noga na schodach.
  • Assistance domowy. przykład: otwarcie drzwi wejściowych przez ślusarza, gdy zagubiliśmy klucz.
  • Jeszcze Assistance medyczny – wezwanie lekarza do domu, gdy zdarzył się wypadek.

Zakres ochrony nieruchomości może być bardzo szeroki

Ubezpieczyciele coraz częściej oferują ubezpieczenie domu (wybudowanego czy też w budowie) oparte na zasadzie ALL RISKu. Popularna staje się też możliwość ubezpieczenia online. To najbardziej rozbudowana forma ubezpieczenie majątku, ponieważ ubezpieczyciel odpowiada także za dość nietypowe i trudne do przewidzenia zdarzenia.

Jak działa ubezpieczenie mieszkania?

Załóżmy, że kuny zadomowiły się na dachu domku jednorodzinnego. Wyrządziły duże szkody w postaci dziur w pokryciu dachu. Posiadając standardową polisę, jeżeli w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia domu nie byłoby napisane, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta klient nie otrzymałby odszkodowania.

W polisie ALL Risk kierujemy się zasadą, że ubezpieczyciel ubezpiecza od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone – w Ogólnych Warunkach nie musi być sformułowanie, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez kuny, wystarczy, że takiego zastrzeżenia nie będzie w wyłączeniach. Samodzielnie możemy wybrać ile kosztuje ubezpieczenie naszego domu.

Pamiętajmy, że wysokość składki zawsze jest różna i zależna od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, przeznaczenia czy jego lokalizacji. Taniej zapłacą ci, którzy wykupią dodatkowo AC.

Na uwagę zasługuje fakt, że ubezpieczenie chroni nas także wtedy, gdy do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie po części z naszej winy. Mowa tutaj chociażby o odkręconym kranie, który spowodował zalanie, czy też pożarze, gdy prowadzimy rewolucje kuchenne. Z każdym rokiem widzimy jak rozwija się rynek ubezpieczeń – i to z korzyści dla klienta. O ile jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć miejsce, gdzie ubezpieczyć się od rabunku na ulicy, tak teraz bez problemu wypłacimy za laptopy, telefonu skradzione poza miejscem zamieszkania. Osoby posiadające drogi sprzęt elektroniczny nie muszą obawiać się, że jego dzieci zaleją telefon, bo polisa też nas ochroni. Rzeczy znajdujące się w piwnicy, np. rower też jest ubezpieczony.

Kto może ubezpieczyć budynek mieszkalny

Ubezpieczenie majątkowe wykupić może każdy. Osoba zawierająca polisę wcale nie musi być właścicielem mieszkania/domu ani być zameldowana, w miejscu, którego dotyczy ubezpieczenie.

Istotne jest wskazanie na polisie danych osoby, której majątek obejmujemy ochroną, ponieważ w razie szkody to ona otrzyma odszkodowanie.

Warto rozpatrzyć kilka sytuacji

  • właściciel mieszkania zamieszkujący w nim – to w jego interesie jest zabezpieczenie swojej własności tj. murów, elementów stałych i ruchomości domowe. To on będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzenie szkody sąsiadom – gdy kogoś zaleje,
  • właściciel mieszkania wynajmujący mieszkanie osobie trzeciej – powinien także ubezpieczyć mury, elementy stałe i ruchomości, chyba że mieszkanie było odnawiane/remontowane przez najemcę i było puste, tj. bez mebli – wówczas właściciel same mury. Oprócz tego bardzo ważne jest rozszerzenie ochrony OC o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mieszkania przez najemcę,
  • osoba najmująca mieszkanie od właściciela – własne ruchomości domowe, jeżeli przeprowadzał remonty, np. wymiana paneli podłogowych także stałe elementy oraz OC najemcy, które zadziała gdy najemca wyrządzi szkody właścicielowi mieszkania – zniszczone meble, stłuczenie kuchenki elektrycznej.

Nieruchomość pod kredyt

Każda osoba korzystająca z kredytu hipotecznego zobowiązana jest przez bank do wykupienia polisy ubezpieczenia nieruchomości. Na polisie musi znaleźć się cesja praw. Jest to umowa przelewu wierzytelności, na podstawie której bank nabywa przyszłą wierzytelność – w tym przypadku odszkodowanie z umowy ubezpieczenia. Polisa może być zawarta w celu zabezpieczenia kredytu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakres ubezpieczenia chronił także majątek klienta (kredytobiorcy).

Dla banku najistotniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji – murów, bo tego dotyczy kredyt. W interesie właściciela jest objąć ochroną stałe elementy, wyposażenie nieruchomości czy chociażby odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Jeżeli dla przykładu dojdzie do pożaru całego domu – bank otrzyma odszkodowanie za mury budynku, a klient za poniesione straty stałych elementów oraz wyposażenia.

Krótki słowniczek nieruchomości

Budowle (obiekty małej architektury) – są to obiekty budowlane, nie będące budynkami, ale przynależne do domu mieszkalnego, takie jak: ogrodzenia, śmietniki, chodniki, oświetlenie, baseny, studnie, kort tenisowy, fontanna itd.

Budynek gospodarczy – budynek przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe. Do budynków gospodarczych należy również garaż, znajdujący się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie.

Domek letniskowy – budynek, który przeznaczony jest na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo. Domkiem letniskowym jest także budynek znajdujący się na terenie ogródków działkowych/działek rekreacyjnych

Karencja – określony okres w umowie ubezpieczenia, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody określone w umowie ubezpieczenia

Kradzież z włamaniem – zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętych pomieszczeń przy użyciu siły i/lub narzędzi

Przepięcie – gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przekraczający maksymalne, dopuszczalne napięcie dla określonej instalacji lub urządzenia, który powstał wskutek wyładowania atmosferycznego potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

Ogień i inne zdarzenia losowe – ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; do innych zdarzeń losowych można zaliczyć: dym, sadza, deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, zapadnie się ziemi, osuwanie się ziemi, powódź, zaleganie śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew, masztów, upadek statku powietrznego, wybuch, zamarznięcie wody, zalanie, przepięcie, wandalizm (dewastacja).